Telefón

mobil: 0915 715 115

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

DOKLADY KTORÉ URÝCHLIA SPOLUPRÁCU S KLIENTOM

 

Doklady ktoré sú potrebné ak ide o byt:
 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý pre právne úkony
 • Výpis z obchodného registra alebo z iného registra, ak je účastníkom právnická osoba
 • Dohoda o splnomocnení, ak je účastník zastúpený splnomocnencom notársky overená
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Titul nadobudnutia : zmluva o prevode bytu do vlastníctva
 • Znalecký posudok v prípade predaja cez hypotekárny uver
 • Doklad od správcu že majitelia bytu nemajú podlžnosti voči správe bytu
Doklady potrebné ak ide o dom:
 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony
 • Kópia z katastrálnej mapy
 • Geometrický plán
 • Stavebné povolenie
 • Stavebné plány
 • Kolaudačné rozhodnutie
 • Znalecký posudok v prípade predaja cez hypotekárny uver
 • Dohoda o splnomocnení, ak je účastník zastúpený splnomocnencom notársky overená
Doklady potrebné ak ide o pozemok:
 • Aktuálny list vlastníctva spôsobilý pre právne úkony
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Dohoda o splnomocnení, ak je účastník zastúpený splnomocnencom notársky overená
 • Územno-plánovaciu informáciu nie starši ako jeden rok
 • BPEJ (ak sa jedná o extra vilám obce)
Doklady potrebné pri prevode členských práv a povinností družstevného bytu:
 • Všetky kópie dokumentov podpísané a vydané príslušným bytovým družstvom užívateľovi
 • Potvrdenie od družstva, že prevodca nemá voči družstvu žiadne nesplnené povinnosti
  (záväzky), resp. že všetky povinnosti má vyrovnané
 • Dohoda o splnomocnení, ak je účastník zastúpený splnomocnencom notársky overená
 • Pôdorys bytu