Telefón

mobil: 0915 715 115

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2

NAŠE SLUŽBY

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (rodinných domov, pozemkov, bytov, chát a chalúp , kancelárií, priemyselných objektov a priestorov k podnikaniu)
 • kompletný právny servis pri prevode vašej nehnuteľnosti (t.j vypracovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností, podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, zastupovanie v konaniach na katastrálnych úradoch a iných príslušných inštitúciách, ako aj zastupovanie voči tretím osobám)
 • odkúpenie aj zadlženej nehnuteľnosti
 • organizovanie dobrovoľných dražieb
 • sprostredkovanie prevodu členských práv a povinností v družstevnom byte
 • zaistenie vypracovania súdno-znaleckých posudkov za účelom zistenia tržnej hodnoty nehnuteľnosti
 • komplexné poradenstvo a služby týkajúce sa vašej nehnuteľnosti (zaistenie vypracovania geometrických plánov pri nakladaní s pozemkami, poistenie vašej nehnuteľnosti, hypotekárny servis - financovanie kúpy nehnuteľnosti formou výhodnej hypotéky podľa vašich potrieb, správcovské služby)
 • poistenie (domácností, budov, vedľajších stavieb, poistenie splácania úveru)
 • vysporiadanie právnych a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam (vysporiadanie pozemkov v rámci Registra obnovenej evidencie pôdy /ROEP/, vydržanie vlastníckeho práva k pozemkom formou Notárskej zápisnice)
 • developerské a investičné projekty
 • príprava podkladov a zastupovanie stavebníka v rámci územného a stavebného konania